Olijpodrigo - the original

a transcription of the recipe from the Utrecht Archives

Posted by Robert Kraamwinkel on April 8, 2020

This is what the original recipe looks like

Ingredienten:

 • Een goed hoen- een kip
 • Een vet ribbetje schaapenvleesch- 3 lamsribbetjes
 • Het achterste van een calfs-bout (dit lijkt me de schenkel) - 2 kalfsschenkels
 • 2 a 3 calfsbousjens - 2 a 3 Kalfsballen (??)
 • Een stuck of 2 rundtvleesch - 2 stukken rundersukade
 • Een varckens-crapje- varkenskrabbetjes
 • Een of twee varckens ooren en voeten- een varkenspoot
 • 2 sausijsen- 2 varkensworsten
 • Drije murghschinken (merg schenkels / mergpijpjes https://archive.org/stream/frieschelusthofb00star/frieschelusthofb00star_djvu.txt)- 3 mergpijpjes
 • Heele peper- zwarte peper, gekneusd
 • Foelij - foelie
 • Een stuck booter - een klont boter
 • Sommighe Cropsalade - een kropsla
 • Suuring - een bosje zuring
 • Prij
 • Boompjens van artisjocken of blomcool - 4 artisjokjes
 • Drije dooijrren van Eijeren - 3 eidooiers
 • Een leepel 2 a 3 limoensap - sap van een limoen
 • Peterselij - bosjes platte peterselie
 • harde dooijer van eijeren - 3 hardgekookte eidooiers
 • wittebrood - wit brood

Neempt een goed hoen, een vett ribbetje schaapenvleesch, het aghterste van een calfs-bout, 2 à 3 calfsbousjens (???), een stuck of 2 rundtvleesch. Dit coockt men altesaamen in een pot, dat het nat wel craghtig is,

Doe de kip, het lamsvlees, de schenkels en de sukade in een grote pan. Zet het geheel op in koud water, breng aan de kook en schuim het vuil dat naar boven komt af. laat dit alles een uur op een laag pitje trekken, zodat je een krachtige bouillon krijgt.

dan coockt men nogh in een ander pott besonder een varckens-crapje, een of twee varckens ooren en Voeten, drije murghschincken, en alwat bij het hoen in de eerste pott gecoockt is,

Doe vervolgens in een andere pan de krabbetjes, de varkenspoot en de mergpijpjes en al het vlees uit de eerste pan en kook dit wederom op, terwijl je al het vuil dat naar boven komt telkens afschuimt.

dan sett men het selfde sap, in een goede aandepott te coocken, liever te stooven, en daar doet men bij heele peper en foelij, en een stuck booter, men doet daar groente bij, na dat den tijd is(?), sommighe cropsalade, suuringh, prij, boompjes van artisjocken, of blomcool, het natt moet eens sieden (sieden = aan de kook raken (ziedend)), eermen de groente daarin doet, want se anders taaijword, dit moet wel anderhalf uur stooven,

Neem een beetje bouillon uit de pan en doe dit in een ander pannetje met een klont boter, hele peper en foelie. Stoof hierin de groeten gaar. Houdt er rekening mee dat sommige groentes langer nodig hebben dan andere.

tegens dat men deese Schoottel opdischt, soo neemt men drije dooijren van Eijeren, in een potje sijn geclopt, met een leepel, 2 a 3 limoensap/citroensap (?), daar giet men het gestoofde natt op en roert het wel door een, tot dat de spijs is geschootelt,

Voor de saus neem je 3 eidooiers, die je samen met het 2 a 3 eetlepels limoensap en wat bouillon, au bain marie, opklopt. door mde langzame verhitting, gaan de eidooiers binden en zul je een luchtige saus krijgen.

dan leijt men daar ook bij het varckensvleesch, oock de sausijsen, en munghschincken, en dan alles in de schootel zijnde get men de saus daarop, dan heeft men pieterselij met harde dooijer van eijeren, door een geklopt, die strooit men daar op, en wil wel in een groote schootel zijn, de cant met gehackt witte broodt beleijt,

Vervolgens legt men het vlees en de groentes in een schotel en giet men de saus hierover. garneer met mimosa van eidooier, gehakte peterselie. bekleed de rand van het bord met wittebrood

alsmen deese schootel met prij stooft, soo moet de peper gestooten sijn en men stooft daar wat gestooten beschuijt in, maar dan doet men geen eijeren of limoensap daar bij, maar alleen de saus die in de pott is, en geen pieterselij daarop

Als je het gerecht met prei maakt, gebruik je in plaats van eieren en limoensap gemalen beschuit om de saus te binden.